نوشته‌ها

قندهای موجود در عسل

قندهای عسل

قندهای عسل بیشترین مواد موجود در عسل طبیعی بوده و همچنین بیشترین نقش را در ترکیبات آن بازی می کنند.
تا اواسط قرن حاضر محققین معتقد بودند که عسل مخلوط ساده ای از دکستروز، لوولوز و سوکروز بوده و ماده کربوهیدرات نامشخصی به نام دکسترین دارد که مشابه دکسترین نشاسته است.
اخیرا محققین مقادیر بسیار کمی از حدود 19 قند را با روش کروماتوگرافی مایع و با استفاده از گاز در عسل یافتند، بیشتر این قندها در شهد نبوده ولی توسط آنزیم های زنبور و اسیدهای عسل طی فرآوری و ذخیره سازی به وجود می آیند، که علاوه بر آنهایی که اشاره کردیم می توان مالتوز، لاکتوز، ترهالوز، پانوز، سنتوز و … را نیز نام برد.

قندهای دکستروز و لوولوز فراوانترین قندهای عسل بوده (85 تا 95 درصد کل قندها) که شیرینی، انرژی و ویژگی های فیزیکی عسل مربوط به آن هاست.
لوولوز (دی فروکتوز) مسئول ویژگی رطوبت پذیری عسل بوده و حلالیت بیشتری نسبت به دکستروز (دی گلوکز) دارد. شکرک زدن عسل صرفا جدا شدن بلورهای جامد هیدرات دکستروز از محلول بیش از حد اشباع همان عسل است.

یکی از ویژگی های مهم عسل که تاثیر زیادی بر خواص فیزیکی آن دارد فراوانی لوولوز نسبت به دکستروز بوده که نسبت آن ها بستگی به خصوصیات منبع عسل دارد.
منبع: صنایع غذایی رودین

استانداردهای قند رطوبت و اسیدیته عسل طبیعی

قند عسل طبیعی

استانداردهای جهانی عسل برای صادرات و سایر استفاده ها در موسسه های معروفی چون کدکس تعریف شده و در این جدول ها استاندارد قند، رطوبت و اسیدیته عسل طبیعی از مهمترین معیار ها می باشند.
اولین تعریف عسل در قانون اولیه سازمان غذا و دارو سال 1906 به شرح زیر است:
عسل عبارت است از شهد و ترشحات طبیعی ساکارین گیاهی که توسط زنبور در شان جمع آوری، اصلاح و ذخیره می گردد، دارای چرخش به سمت چپ بوده و حاوی کمتر از 25 درصد آب، کمتر از 0.25 درصد خاکستر و کمتر از 8 درصد سوکروز است.

استاندارد جهانی عسل
قانون غذا، دارو و مواد آرایشی در سال 1938 جانشین قانون قبلی شد و تعریف کاملی از مواد غذایی ارائه کرد (که شامل عسل نشد). سازمان غذا و داروی آمریکا تعریف رسمی برای عسل ارائه نکرده است هر چند برای عسل استاندارد کلی و جهانی وجود ندارد ولی از نظر نام گذاری و شناسایی عسل های مصنوعی و تقلبی از قوانین کلی مواد غذایی پیروی می کند (مانند افزودن مواد اضافی و قند اضافی).
البته بسیاری از کشورها برای محصول عسل استاندارد های ویژه ای دارند که در زیر توضیح داده می شوند.

جدول استاندارد عسل
تعاریف استاندارد جهانی عسل و توصیف بخش های آن متفاوت بوده و به شرح جدول زیر است:
1. از نظر کاهش ظاهری قند: افزودن عسل blackboy بیش از 53%
2. میزان رطوبت: افزودن عسل شبدر کمتر از 23%
3. از نظر میزان ظاهری ساکارز: کمتر از 10%
4. تغییرات از نظر فعالیت دیاستاز:
پس از مخلوط شدن و عمل آوری بیش از 3
از نظر میزان Hmf کمتر از 60 میلی گرم در کیلوگرم
فعالیت دیاستاز و میزان Hmf از مهمترین عوامل تغییرات در عسل طبیعی می باشند.

موسسه استاندارد عسل طبیعی
بخش استاندارد های کشاورزی قوانین خاصی برای عسل استخراج شده و عسل شان تعیین کرده است. این استاندارد ها پایه و اساس فروش عسل طبیعی بوده و برای برنامه های کنترل کیفی و تعیین مقدار وام برای زنبورداران بوده و به عنوان دستورالعملی برای بازرسی عسل توسط خدمات بازرسی کشور می باشند.
در موسسه استاندارد عسل، استانداردهایی برای عسل استخراج شده از جمله عسل شکرک زده، عسل شان، شان با قاب کم عمق، شان بریده شده و یا کل شان عسل وجود دارد. سال 1951 قوانینی برای درجه بندی عسل های استخراج شده تعیین شد و در 23 آوریل 1985 اصلاح گردید تا پاسخگوی تولید کنندگان و مصرف کنندگان عسل برای تفکیک عسل هایی با کیفیت مختلف باشد.
استانداردهای جدید نشان دهنده دو روش استخراج یعنی عسل صافی شده و عسل تفکیک شده است و در هر مورد معیار درجه بندی خاصی وجود دارد ولی برای تعیین شفافیت عسل تفکیک شده معیاری در دست نیست. برای هر روش استخراج 4 درجه A، B، C و زیر استاندارد وجود دارد.
به طور کلی رنگ عامل درجه بندی نبوده و عوامل اصلی در آمریکا به شرح زیر می با شند:
درجه A یعنی کیفیت مناسب عسل استخراج شده که حداقل امتیاز آن 90 است.
درجه B یعنی کیفیت مناسب عسل استخراج شده که حداقل امتیاز آن 80 است.
درجه C یعنی کیفیت مناسب عسل استخراج شده که حداقل امتیاز آن 70 است.
زیر استاندارد یعنی عسل استخراج شده که کیفیت آن به C نمی رسد.


استاندارد کدکس عسل برای صادرات

مجمع Codex Alimentarius سازمان کشاورزی و مواد غذایی (UN) استانداردهایی را برای صادرات و یا تجارت بین المللی عسل (استاندارد کدکس عسل) تعیین کرده ولی آمریکا این استانداردها را نپذیرفته است. البته بیشتر کشورهای وارد کننده این استانداردها را پذیرفته اند.
خلاصه ای از مقادیر ترکیبات ضروری عسل در این استاندارد برای صادرات:
1. از نظر حداقل قند ضروری
عسل شکوفه بیش از 65%
عسل عسلک و مخلوط با عسل شکوفه بیش از 60%
2. میزان رطوبت کمتر از 21%
3. میزان ظاهری ساکارز کمتر از 5%
4. مواد جامد غیر حلال در آب کمتر از 0.1%
5. میزان مواد معدنی (خاکستر) کمتر از 0.6%
عسل عسلک و مخلوط با عسل شکوفه کمتر از 0.1%
6. اسیدیته کمتر از 40meq/Kg
فعالیت دیاستاز و میزان Hmf
پس از عمل آوری و مخلوط شدن بیش تر از 8 میلی گرم در کیلوگرم به شرط آنکه Hmf کمتر از 40 میلی گرم در کیلوگرم باشد.
در عسل با آنزیم کم و برای خانواده مرکبات بیش از 3 به شرط آنکه Hmf کمتر از 15 میلی گرم در کیلوگرم باشد.

استاندارد عسل صادراتی
بدیهی است هر صادر کننده ای باید عسل را طبق استانداردهای مورد قبول کشور مقصد رعایت نماید. این استاندارد ها شامل جزئیات کافی ترکیبات عسل و همچنین روش های تحلیلی اندازه گیری آنها است.
منبع: صنایع غذایی رودین