در فروش انواع مربا نه تنها انواع مختلف مرباهایی که از میوه های مختلف تهیه شده اند به فروش می رسند بلکه بسته بندی های متفاوتی هم که از این مرباها موجود هستند هم در حال عرضه می باشند. قیمت هر کدام از این مرباهای بسته بندی شده، بسته به نوع آن مربا متفاوت است.