در بازار خرید مربا ، خرید و فروش مربای خانگی رونق بسیار زیادی یافته است. دلیل این امر این است که مردم اعتماد بیشتری به مرباهای خانگی دارند و اعتقاد دارند که این مرباها بهداشتی تر هستند و به دلیل موادی که در تهیه آنها استفاده می شود خوش طعم تر هستند.